برای تسریع در روند پاسخگویی به گفتگوها در پنل مدیریت سامانه، در مرورگر رایانه یا نرم افزار ویندوز و یا مک خود امکان استفاده از شورتکات های کیبورد را در صفحه گفتگوها خواهید داشت.


لیست میانبرها

عملیات Windows / Linux macOS
بستن یک گفتگوی در حال نمایش CONTROL + ALT + C CONTROL + OPTION + C
لیست صفحات بازدید شده کاربر CONTROL + ALT + V CONTROL + OPTION + V
انتقال گفتگو CONTROL + ALT + A CONTROL + OPTION + A
درج برچسب در گفتگو CONTROL + ALT + T CONTROL + OPTION + T
نمایش گفتگوی قبلی در لیست CONTROL + CONTROL + OPTION +
نمایش گفتگوی بعدی در لیست CONTROL + CONTROL + OPTION +
انتخاب پیام قبلی در لیست پاسخ آماده ALT + OPTION +
انتخاب پیام بعدی در لیست پاسخ آماده ALT + OPTION +
ارسال پیام ENTER ENTER
ایجاد سطر جدید حین نوشتن متن SHIFT + ENTER SHIFT + ENTER