در صفحه گزارشات ، آمار کاملی از عملکرد کلی اپراتورهای سامانه در بازه زمانی دلخواه به همراه نمودار و داده هایی برای شما نمایش داده می شود که قابلیت دریافت فایل خروجی Excel را نیز خواهد داشت.

گفتگوها

این قسمت آمار و نمودار مربوط به گفتگوهای سامانه در بازه زمانی مورد نظر می باشد:

chat گفتگوهای ورودی : تعداد گفتگوهایی که از سوی مخاطبان دریافت کرده اید
chat گفتگوهای پاسخ داده شده : تعداد گفتگوهایی که اپراتورها در آنها پاسخ ارسال کرده اند

clear بستن گفتگو : تعداد کل دفعاتی که اپراتورها گفتگوها را بسته اند (ممکن است یک گفتگو چندین بار در طول روز باز و بسته شود)
repeat انتقال گفتگو : تعداد کل دفعاتی که گفتگوها به اپراتور دیگری ارجاع داده شده است
speed میانگین زمان اولین پاسخ : میانگین فاصله زمانی ارسال اولین پاسخ اپراتور به گفتگویی که هنوز اپراتور در آن پیامی نفرستاده، با آخرین پیام دریافتی از کاربر است
timer میانگین مدت گفتگوها : میانگین طول مدت زمانی که یک گفتگو در سامانه شما باز شده و توسط اپراتور بسته شده است
chat_bubble_outline گفتگوی بسته بدون پاسخ : تعداد گفتگوهایی که بدون هیچ ارسال پاسخی از اپراتور، بسته شده اند (ممکن است بخاطر عملکرد اشتباه اپراتور یا ایجاد مزاحمت کاربر این مورد پیش بیاید)
how_to_reg مشارکت در گفتگوها : نسبت گفتگوهایی که اپراتور در آنها پاسخ ارسال کرده است به کل گفتگوهای سامانه در بازه زمانی مورد نظر (این مورد در گزارش عملکرد اپراتور قابل نمایش است)

call_received پیام دریافتی : تعداد پیام دریافت شده در سامانه از سوی کاربران
subject پیام متنی ارسالی : تعداد پیام متنی ارسالی از سوی اپراتورها
attach_file فایل ارسالی : تعداد فایل ارسالی از سوی اپراتورها
mic صدای ارسالی : تعداد صدای ضبط شده ارسالی از سوی اپراتورها

bar_chart در گزارشات سامانه، آمار روزانه گفتگوها بصورت نمودار گرافیکی شامل گفتگوهای ورودی و پاسخ داده شده نمایش داده شده است.
bar_chart در گزارش عملکرد هر اپراتور، آمار روزانه گفتگوها بصورت نمودار گرافیکی شامل پارامتر پیام ارسالی (پیام متنی + فایل + صدا) و تعداد گفتگو نمایش داده شده است.


امتیازات

این قسمت آمار و اطلاعات مربوط به نظرسنجی از مخاطبان، نسبت به عملکرد اپراتورها در بازه زمانی مورد نظر می باشد.
نحوه محاسبه این شاخص ، به این شکل است که کاربر به فرد پاسخگو امتیازی بین 1 تا 5 می دهد که با عبارات "خیلی ضعیف" ، "ضعیف" ، "متوسط" ، "خوب" ، "عالی" شناخته می شوند. حال میزان رضایت کاربران برابر است با مجموع امتیازات کسب شده تقسیم بر تعداد کل نظرسنجی ها و عدد بدست آمده در 20 ضرب می شود تا درصد رضایت کاربر از عملکرد اپراتورها مشخص شود.

با زدن روی جزییات امتیازات می توانید لیست امتیازات کسب شده اپراتورها را بررسی کنید.

bar_chart آمار روزانه میزان امتیازات دریافتی، بصورت نمودار گرافیکی شامل پارامتر درصد رضایت نمایش داده شده است.


گفتگوهای ورودی

این قسمت برای نمایش تعداد گفتگوهای دریافتی سامانه شما و پیام های دریافتی از مخاطبان بصورت یک ساعته طی شبانه روز، در بازه زمانی مورد نظر می باشد.

bar_chart با کمک این نمودار میزان ترافیک گفتگوهای ورودی کاربران را در 24 ساعت مشاهده خواهید کرد.


پاسخگویی اپراتور

این قسمت برای نمایش تعداد گفتگوهای پاسخ داده شده توسط اپراتورها و پیام های ارسالی به کاربران بصورت یک ساعته طی شبانه روز، در بازه زمانی مورد نظر می باشد.

bar_chart با کمک این نمودار نحوه پاسخگویی به کاربران را در 24 ساعت مشاهده خواهید کرد.


برچسب ها

این قسمت برای نمایش گزارش از برچسب های اضافه شده در گفتگوها و تعداد آنها، در بازه زمانی مورد نظر می باشد.