برچسب ها

برچسب گذاری (tag) در گفتگوها، این امکان را برای شما فراهم می کند که بتوانید گفتگوها را دسته بندی یا برای شاخص سازی یک یا چند مکالمه از آن استفاده کنید.
همچنین امکان جستجوی گفتگوها را بر اساس برچسب دلخواه، در بخش آرشیو گفتگوها خواهید داشت.

کافیست وارد یک گفتگو شده و در بخش افزودن برچسب، عنوان مورد نظر را وارد کرده و کلید ENTER را بزنید.

راهنمای برچسب ها

برچسب های پیش فرض

در صفحه برچسب ها، مدیران سامانه می توانند لیستی از برچسب های پیش فرض در سامانه را اضافه یا حذف کنند تا هنگام گفتگو با کاربر، اپراتور با تایپ یک حرف از عبارت برچسب موردنظر، لیست مربوطه برایش نمایش داده شده و یکی را انتخاب کند.

emoji_flags بطور کلی اپراتور در حین مکالمه هم امکان افزودن برچسب جدید را دارد، اما به دلیل ایجاد یکپارچگی در برچسب های درج شده در سامانه، پیشنهاد می کنیم امکان درج برچسب جدید را از دسترسی اپراتورها بگیرید و لیستی از برچسب ها در این صفحه تعریف کنید و بدین شکل اپراتورها فقط امکان درج برچسب های موجود را خواهند داشت.
emoji_flagsبا حذف برچسب ها در این صفحه، صرفا برچسب مربوطه از لیست برچسب های پیش فرض که در زمان درج آنها در گفتگو به اپراتور نمایش داده می شود حذف شده و از خود گفتگوهایی که قبلا با این برچسب موجود بودند حذف نخواهد شد.


گزارش از برچسب ها

در صورت استفاده از بسته حرفه ای یا تجاری گفتینو، گزارش گیری از برچسب های درج شده توسط اپراتورها بطور روزانه در سامانه شما انجام شده و در بخش گزارشات سامانه قابل مشاهده خواهد بود.
بطور مثال اگر موضوع گفتگوی مخاطبان را در هنگام پاسخگویی به آنها برچسب گذاری کنید، روزانه ازین مورد آماری خواهید داشت و طی دوره های ماهانه می توانید گزارش جذابی از دلیل ارتباط کاربران با سامانه داشته باشید.

راهنمای برچسب ها