بهبود نمایش فایل تصویر در گفتگو

در هنگام گفتگو اگر تصویری ارسال یا دریافت کنید ، با زدن روی تصویر ، عکس مربوطه در اندازه بزرگ روی صفحه ظاهر خواهد شد تا دسترسی راحت تری به آن داشته باشید. همچنین می توانید فایل تصویر را نیز دانلود کنید.


قابلیت های جدید در مستندات گفتینو

تابع sendMessage اضافه شد. با این تابع می توانید یک پیام نمایشی به کاربر روی ابزارک نمایش دهید. از کاربردهای این تابع ، استفاده برای نمایش پیام خودکار هوشمند در صفحات مختلف سایت می باشد.
در تابع setWidget پارامتر جدیدی به نام cssUrl اضافه شده است که می توانید تنظیمات سفارشی وسیعی را برای بخش های مختلف ابزارک گفتگو اعمال کنید. کافیست طبق نام class و id های بخش های ابزارک ، فایل css اختصاصی خود را آماده کنید و آدرس آن فایل را در تابع مربوطه قرار دهید.


حالت جلب توجه در ابزارک گفتگو

در صفحه تنظیمات سامانه در بخش تنظیمات ابزارک ، امکان جدیدی فراهم شده است تا بتوان آیکون ابزارک گفتگو را متحرک کرده و باعث جلب توجه بیشتر کاربران سایت شده که از وجود سامانه پشتیبانی آنلاین شما مطلع شوند و اگر سوالی دارند راحت تر با شما ارتباط برقرار کنند. حرکت آیکون ابزارک در هر صفحه یک بار و در فاصله زمانی تعریف شده قابل نمایش خواهد بود.
حرکت آیکون ابزارک برای کاربرانی که گفتگوهای فعال (باز) در سامانه شما دارند قابل نمایش نخواهد بود.