یکپارچه سازی پاسخ های آماده

در ساختار پاسخ های آماده تغییراتی انجام شد ، به این صورت که هر کاربر برای خود 2 بخش را در تنظیمات پاسخ آماده خواهد دید، یکی پاسخ اختصاصی من و دیگری پاسخ های آماده سامانه ای که به آن دسترسی دارید.
برای یکپارچه سازی پاسخ های آماده یک سامانه بین همه اپراتورها، مدیر اصلی سامانه کافیست در تنظیمات پاسخ آماده، در قسمت مرتبط با سامانه مربوطه، پیام های مورد نظر جهت استفاده همه اپراتورها را درج نماید. بدین شکل همه اپراتورها به این پاسخ ها دسترسی خواهند داشت و می توانند از این پیام ها با چینش دلخواه استفاده کنند.
این تغییر جدید باعث یکپارچگی و به روز شدن اتوماتیک پاسخ های آماده یک سامانه، برای اپراتورها توسط مدیر خواهد شد.
همچنین این امکان وجود دارد اگر هر شخص پاسخگو تمایل به استفاده از پاسخ سفارشی خود در کنار سایر پاسخ های آماده سامانه داشته باشد، در بخش پاسخ اختصاصی من این پیام ها را ثبت نماید.
در این به روز رسانی ، نیاز است اپراتورها در تنظیمات سامانه خود به بخش پاسخ آماده مراجعه و پیام ها را در 2 بخش مورد اشاره ، طبق ساختار جدید اعمال و مدیریت نمایید.


بخش API سامانه

اکنون با کمک بخش api گفتینو ، این امکان را دارید که خارج از محیط مدیریت پنل، به داده های بخش هایی از سامانه خود دسترسی داشته باشید و یا با استفاده از وب هوک، پیام های تبادل شده لحظه ای را دریافت و حتی به گفتگوها پاسخ دهید. جهت آشنایی با این مورد صفحه راهنمای بخش api را مطالعه نمایید. (امکانات api به مرور توسعه خواهد یافت)
استفاده از api گفتینو برای بسته های حرفه ای و تجاری میسر خواهد بود.


باز شدن ابزارک هنگام نمایش پیام خودکار

این امکان فراهم شده است که برای جلب توجه بیشتر ابزارک و شروع گفتگو توسط کاربر، هنگام نمایش پیام های خودکار روی سایت شما، ابزارک گفتگو باز شود.
پیشنهاد می کنیم جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مخاطب، این امکان را در همه صفحات یا بصورت نمایش در هر بازدید اعمال نکنید.